8: Aptit- och PH- med flera problem och dess lösningar

Vi går igenom vanliga problem förknippade med vår sjukdom som skall lösas. Eller, rättare sagt, måste lösas.
Många av våra symtom försvinner så snart vi har kommit tillrätta med PH-värdet.

 

Till kursregistrering