Sjuka har bara en önskan… friska har många


Välkommen till Utmattningsskolan.se!
Du kan se här vad som väntar dig i skolan. Numera har vi egna läkare knutna till oss.

Första kursen hittar du här, och den är gratis

Sjukskrivningarna bara ökar
Se gruppen tala ut om sina resultat, och ta del av de återställdas berättelser.

Du är också välkommen till vår Facebookgrupp enbart för sjuka! Allmänheten hänvisas till vår FB-grupp för nyfikna som inte är sjuka.

Nedan har du en hel rad artiklar som är skrivna sen vi startade i juli 2016.

Lena Holfve
Utmattningsskolan.se