Sjuka har bara en önskan… friska har många


Välkommen till Utmattningsskolan.se!
Du kan se här vad som väntar dig i skolan. Numera har vi egna läkare knutna till oss.

Första kursen hittar du här, och den är gratis
Kurs 1 finns även som ljudbok och i bokform hos bland annat Adlibris och Bokia.  UMS första bok om förgiftningsrötter är titlad ”Mögelförgiftad”.

Sjukskrivningarna bara ökar
Se gruppen tala ut om sina resultat, och vad en del medlemmars läkare har sagt om vår utbildning för utmattade som också fått långtidssjukskrivna friska och ut i jobb igen.

Du är också välkommen till vår Facebookgrupp enbart för sjuka! Allmänheten hänvisas till vår FB-grupp för nyfikna som inte är sjuka.

Nedan har du en hel rad artiklar som bland annat handlar om de som nu är återställda sen vi startade i juli 2016.

Lena Holfve
Utmattningsskolan.se