Välkommen till Utmattningsskolan – UMS

UMS-metoden är onekligen framgångsrik
UMS-metoden är ett handlingsprogram, och starten hittar du här.

Ta del av en del återställdas egna  berättelser.

UMS grundare Lena Holfve har importerat metoden från Asien och USA, och hon genomgick den själv som svårt sjuk. LH blev friskförklarad i mars 2016, och startade UMS i juli samma år.

Allmänheten hänvisas till vår FB-grupp för nyfikna, och sjuka kan ställa frågor på UMS ”Stora skolgård”.