Vad är hjärndimma?

Sammanfattningsvis har vi symptomen:
Onormalt snabb förlust av mental energi vid tankearbete
Onormalt lång återhämtning av mental energi efter uttröttning
Sämre koncentrationsförmåga
Hjärntröttheten varierar – ofta bättre på förmiddagen och sämre senare under dagen

Minnesproblem pga. inflammation i Hippocampus
resultat6Svårt att komma igång med en aktivitet
Känslosamhet och irritabilitet – en del blir ilskna.
Sömnproblem
Ljud- och ljuskänslighet
Stresskänslighet
Huvudvärk om man har gjort alltför mycket

Det är symtomlistan, i stora drag, utomlands för de som har vår sjukdom kallad ”Cronic Fattige Syndrom” på engelska och som har fått ett eget ord i Sverige; utmattning. Självskattning av CFS – klicka här

De som är medberoende, som Utmattningsskolan har en klassisk och bra kurs för, kallas också för ”utmattade” och jag vet inte varför man gör som man gör i Sverige. De som är sönderstressade  av ett jobb de inte passar för t.ex. kallas också för ”utmattade”. Folk som är grava missbrukare kallas också för ”utmattade”.

Ordet ”problem” har, som ett exempel,  bytts ut mot ordet ”utmaning”
Men ett problem är nåt du får ofrivilligt på halsen, och utmaning är nåt svårt du tar på dig att utföra. ”Cronic Fattige Syndrom” är ett problem du ofta får varesig du vill eller inte – och i botten ligger en förgiftning och inflammationer.

Vi har en medlem som hittat uranförgiftning och det uranet har hon helt säkert fått i sig omedvetet. Det är inget hon har uppsökt frivilligt.

När uranet är ute finns inga hinder för att bli återställd och frisk. I Sverige kallas ”Cronic Fattige Syndrom” för obotlig. Det är den också om man inte spårar upp var förgiftningen består av och sitter, och det görs inte i Sverige. Vi har medlemmar som hittat kopparförgiftning, och som nu tar ut kopparspiralerna och får ut kopparöverskottet, och de har mycket goda chanser att lösa problemet beständigt om det ”bara” var spiralen allt handlade om.

En som jobbar inom vården har löst ett mysterium
Jag frågade hur man särskiljer ”stressade” ifrån förgiftade människor, och fick svar:
– Det gör de inte. Inom sjukvården talar man inte om
förgiftningar, om de inte är alldeles uppenbara eller
självförvållade. Vi har ju Livsmedelsverket och Socialstyrelsens riktlinjer.

25 miljoner är blyförgiftade bara av ett bilbatteri
En del av dem kan finnas i Sverige men ”upptäcks” inte eftersom man aldrig talar om förgiftningar. De blir då kallade för ”utmattade”, och får uppmaningen att motionerna, äta antidepp, osv. De lär inte bli friska innan blyet är ute.

Samhället är galet stressigt
jannaDet finns folk som inte orkar med pressen och stressen och de kallas också för ”utmattade” i Sverige men de har inte samma symtom som de inflammerade och förgiftade. De kan ofta lösa problemet på frivillig väg genom att flytta ut på landet, byta jobb, skilja sig, banta alla ”måsten”.

De kan få sömnproblem och bli stresskänsliga men de lär inte ”svara” på de insatser vi gör i Kurs 1, steg 1 då vi dricker ”Guldmjölk” – för de har inga inflammationer.

Via skolan kan man få mer klarhet
tack2Man kan alltså gå skolans första kurs, som är helt gratis och man förbinder sig inte för nåt, och ta reda på om man tillhör oss eller inte.

Om man dricker Guldmjölk, många upplever den som mycket god, och det inte händer nåt med en så tillhör man inte oss dvs. man har inte inflammationer i botten. En del tröttnar på smaken, och har i lite blåbär.

Vi har en del annat man ska ha i sig som presenteras i Kurs 1 också, och sammantaget är det så att om du inte blir bättre på en, två månader så har du inte vår sjukdom dvs. du har inga inflammationer som ligger och pyr ibland sen 20 år tillbaka.

Tillhör man inte oss kan man tillhöra de som har för mycket på tallriken:

När hjärnan inte orkar : Om hjärntrötthet
Dagens samhälle ställer höga krav på människors effektivitet, men vad händer när det inte längre fungerar?
Det som inte syns är svårt att förstå sig på. Läs mer

 

Funktionsmedicin är framtiden

barn

Det är sällan man ser kopplingen miljögift-sjukdomar i pressen men ibland händer det…

I USA är funktionsmedicin stort, och i Asien har man alltid haft den som bas. Man kan nog säga att USA nu tar efter Asien.

Inom Functional Medicine fokuserar man inte på att dämpa sjukdomssymptom, utan istället på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa.
Läs mer www.funmed.se

Kliniker finns i Göteborg, Stockholm, Falun, Malmö och de har köer.

Kärnan
Får vi inte i oss tillräckligt med näringsämnen och om det fattas viktiga mineraler, aminosyror, fettsyror, vitaminer och annat uppstår störningar i cellernas metabolism. På sikt leder det till sjukdom.

detoxMan försöker hitta orsakerna till varför biokemiska obalanser har uppstått och man strävar efter att stödja kroppen till hälsa genom att försöka skapa en dynamisk jämvikt mellan kroppens olika system med hjälp av livsstilsförändringar, läkande kost, örter och näringstillskott.

Funktionsmedicinen grundar sig bland annat på följande principer:

– Varje människa är biokemiskt individuell, vilket bland annat beror på variationer i den metaboliska funktionen, genetiska och miljömässiga skillnader.

– Man stödjer kroppens funktioner snarare än att behandla en sjukdom.

– Man tar hänsyn till att det finns en dynamisk balans mellan inre och yttre faktorer.

– Man förstår att det finns sammankopplingar mellan olika fysiologiska faktorer.

– Hälsa innebär en positiv vitalitet, inte enbart frånvaro av sjukdom.

– Man förbättrar hälsan genom att stödja organreserver.
Läs mer

utredFunktionsmedicin innebär att man försöker återställa funktionen hos organ eller biokemiska processer i kroppen innan obalansen manifesterat sig i en sjukdom.

Funktionsmedicinen (med ursprung i USA omkring 1994) skiljer sig från den traditionella allopatiska medicinen genom att vara orsaksinriktad i stället för symtomdämpande. Den har en holistisk syn som uppmuntrar till tvärvetenskaplig kunskap och samarbete mellan läkare, tandläkare och olika slags alternativa terapeuter.

Inom denna del av hälsovården används laboratorieutvärderingar och ett tidigt ingripande för att förbättra fysiologisk, emotionell/kognitiv och fysisk funktion. Man intresserar sig för personens individuella biokemiska balans, omgivande miljö och den egna erfarenheten av hälsotillståndet. Det finns inget sätt eller medel som stämmer för alla.

• Den individuella patienten. Funktionsmedicinen betonar att varje människas fysiologiska system har sin egen särprägel. Därför bör behandlingen skräddarsys för varje patient.

• Ett holistiskt synsätt. Kroppen undersöks och behandlas som en sammanhängande enhet i stället för en samling isolerade delar. Man tar även ta hänsyn till långtidseffekterna av varje terapi eller behandling.

• Små symtom bör inte ignoreras. Även mycket små obalanser i kroppen kan leda till allvarliga sjukdomar. Detta sker ofta genom en ”dominoeffekt”, då en mindre obalans sätter igång en mängd biologiska reaktioner som på sikt ger försämrad hälsa och olika kroniska åkommor.

• Mäter funktionsbrister. Den mest avancerade och finkänsliga teknologi används för att finna de allra minsta obalanser i kroppen och därigenom tidigt förhindra djupgående hälsoproblem. Exempel på tester är hur väl leverns P450-system (för avgiftning) fungerar och mätning av tarmens genomsläpplighet. Man kan även undersöka pH, redoxpotential och resistens (mineralkoncentrationer) i blod, urin och saliv. En hårmineralanalys ger ett mått på kroppens mineralstatus och vilken ämnesomsättning man har.

• Återställer biobalansen. Kroppen strävar efter att vara i balans, och genom att hjälpa och stärka kroppens naturliga läkekraft samverkar man med denna dynamiska process. Med hjälp av funktionsanalyser kan patienten effektivt lotsas mot en återställd biokemisk balans i syfte att uppnå ett bestående resultat. Källa

Vi är tacksamma då det stinker

stankI botten på vår sjukdom ligger nån form av förgiftning och inflammationer, och när arbetet att driva ut dem startar är det vanligt att ens urin t.ex. stinker våldsamt.

Det står för att man går på vägen mot att bli friskare.

Vi använder oss av sen tusentals år världskända metoder som att fylla mineral- och vitamindepåerna med riktig och bra mat.

Vi använder oss av speciella bad och naturliga drycker.

Resultaten kommer rätt snabbt, och vi mår klart bättre då tungmetaller är ute.

 
ogon

Vad kostar skolan? Är det dyrt att bli frisk?

När skolan startade 27 juli 2016 satte jag 39:- per kurs, utom den första som är gratis då folk har hjärndimma och inte kan hantera betalningar, och sa samtidigt att vi har grupprabatter så att avgiften aldrig blir en egentlig utgift.

Den 27 mars 2017 höjde jag kurspriserna
Skolan måste gå ihop och får inte kosta mig pengar privat men den ska samtidigt vara en non-profit-tjänst. Månaden innan hade vi en insamling för att rädda den.
Den 24 mars hade vi en omröstning
Jag har följt den, och nu är det så att vi har första kursen helt gratis för alla som är jättesjuka men man piggnar på sig rätt snabbt i allmänhet.Kurs 1 är gratis, kurs 2 kostar 39:- – för du är fortfarande sjuk – kurs 3+4 kostar nu 75:- och kurs 5-7 kostar 95:- . Kurs 8 kostar 145:- och sista kursen med sin eldoradoskolgård  kostar 195:-.Principen är alltså att du betalar mer och mer ju friskare du blir, och faktiskt i ”efterskott” och inte i förskott.

 

 

Vi har också väldigt många fler grupprabatter nu
Skulle du utnyttja alla talar vi om många tusenlappar så skolans hållning att den aldrig ska bli en kostnad har vi fortfarande som en röd tråd.

Det beror också på att skolan styr över mot funktionsätande
Man slutar äta sig mätt på skräp, som är svindyrt, eftersom man är hungrig en halvtimme senare, igen.

Man vet t.ex. att kroppens sätt att meddela att den har mineralbrister är att skicka ut ett sötsug, och det kan bli intensivt vilket medför att man köper mycket godis. Svensken äter 17 kilo per person och år – mest i världen. Börjar du istället äta den dyrare mörka chokladen, som innehåller mycket mineraler, kommer sötsuget att minska därför att mineralbristen minskar.

chokladDå blir slutsumman den att du äter en dyrare choklad men mycket sällan; en ruta om dagen. Ett tidigare godiskonto, kanske flera hundra, byts ut mot ett mörk chokladkonto som blir mindre än hälften. När mineraldepåerna är fyllda är du inte ens sugen på mörk choklad…

Börja dagen med choklad!
Forskare vid Syracuse University i New York har studerat befolkningens konsumtion av choklad och andra kostvanor och kommit fram till att regelbundet intag av choklad skärper sinnet avsevärt. Det skärper hjärnans mentala processer, framför allt minnet och det abstrakta resonemanget.

Regelbundet intag av choklad skärper intelligensen och ger bättre resultat på olika prov och förbättrar hjärnans funktioner enormt, enligt forskarna. Resultatet var oavsett ålder på deltagarna. Nedgången av de kognitiva funktionerna i hjärnan hos de äldre bromsades markant. Källa – tipset kommer ifrån en medlem.

Sök stipendier!

Stipendier för sjuka och funktionshindrade
Har du en sjukdom eller någon form av funktionshinder kan du söka pengar från någon av de fonder som instiftats för att hjälpa sjuka och funktionshindrade. Då kan du få bidrag till vård, rehabilitering, hjälpmedel, rekreation, resor m.m. Läs mer   Hur skriver man en bra ansökan

Fonder att söka för funktionshindrade och handikappade

 • Anérstiftelsen – Hjälp till organisationer som stödjer enskilda och behövande personer.
 • Arvsfonden – Stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som vill utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.
 • Berit Söderströms stiftelse – stipendier som kan sökas av personer med fysiska funktionshinder.
 • Doktor Felix Neuberghs stiftelse – Delar ut bidrag till bl.a. sjuka och handikapapde.
 • Föreningen FVO – Förening som delar ut bidrag till personer med låg inkomst, främst till ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer
 • image001Jerringfonden – Delar ut anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov
 • Jimmy Dahlstens Fond
 • Kungafonden – Ekonomiskt stöd till personer som drabbats av sjukdom eller skada vid tjänstgöring inom eller i samband med totalförsvaret, räddningstjänsten och verksamhet inom Polisen, Kustbevakningen samt Tullverket.
 • Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse – Delar ut bidrag till handikappade barn och ungdomar, företrädelsevis till dem med CP-skada. Delar även ut bidrag till föreningar och för forskning med samma inriktning.
 • Norrbacka-Eugeniastiftelsen – Anslag till enskilda personer med rörelsehinder, organisationer och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.
 • Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse – Bidrag till verksamheter som riktar sig till barn, ungdom eller äldre, handikappade eller sjuka.
 • Prins Carl Gustafs Stiftelse – Stiftelsen prioriterar verksamheter som riktar sig till funktionshindrade barn och ungdomar.
 • Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond – Ideella föreningar kan söka om anslag för pengar till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom.
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten – Bidrag till vissa studier för personer med funktionsnedsättning.
 • Stiftelsen Alexander Dickson’s Donations Fond – Bidrag till ekonomiskt behövande, t.ex. barn med funktionshinder eller personer med kostnader för sjukdom som inte samhället ersätter.
 • Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne – Bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning.
 • Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade – Fonden stödjer enskilda personer med synskada och forskning om synskador.
 • Nils Ohlssons Stiftelse – Stiftelsen ska främja utbildning av barn och ungdomar som är bosatta i Sverige och har allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador.
 • Stiftelsen Henning & Greta Anderssons minne – Ger bidrag till personer som drabbats av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet.
 • Stiftelsen Solstickan – Stöd till projekt och forskning men ej till enskilda personer.
 • Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond – Stiftelsen stödjer barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Anslag lämnas till enskilda personer, handikapporganisationer och för forskning.
 • Stiftelsen Sven-Olof Jansons livsverk
 • Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering – Bidrag till vissa verksamheter för rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade.
 • Stiftelsen Sävstaholm – Bidrag lämnas till enskilda barn och vuxna med utvecklingsstörning, till personalutveckling, forskning och mera.
 • Stiftelsen Tysta Skolan – Stödjer habiliterande och rehabiliterade verksamheter för döva och hörselskadade samt audiologisk forskning.
 • Ulrika Eklunds Stiftelse – Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes.
 • Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond – Lämnar bidrag till behövande privatpersoner (t.ex. sjuka, gamla och handikappade).
 • Åhlén-stiftelsen Stiftelsen stödjer vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade.
 • Änggårdsstiftelsen – Stiftelsen ska underlätta för fysiskt funktionshindrade människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Bidrag lämnas också till forskning. Källa
 • image004

Husapoteket; Lördagsgodis till våra hjärnor

Dadlar är underbar mat för dess hälsofördelar, smak och mångsidighet. Verkligen naturens godis, och dadlar är även ett otrolig mellanmål.
lordagsgodis

Dadlar är en idealisk mat för en förbättrad energi och stödjer hjärnans funktioner.

De är en bra källa till vitamin A & B-komplex och de är rika på mineraler.

De innehåller anti-inflammatoriska och anti-infektiösa egenskaper som gör dem till en utmärkt mat för de som lider av kroniska infektioner och autoimmuna sjukdomar. De hjälper också till att styra puls och blodtryck som ger skydd mot stroke och hjärt-kärlsjukdomar.

Karamell Fudge Squares
Dagens recept är ett perfekt exempel på hur läcker och mångsidig dessa små inslag av sötma kan vara.

2 koppar dadlar
1/4 kopp tahini
1 bit vaniljstång
1/2 tsk kanel

1. Kombinera alla ingredienser tills en stor slät boll bildas i en matberedare.
2. Ta bakplåtspapper och tryck ut fudgesmeten tills den är slät och jämn. Täck och placera i frys under 2 timmar eller över natten.
3. Skär i fyrkanter och strö över havssalt. Bäst serveras de kalla och lagras i frysen.

Byta ut skolans produkter?

John_LemonEn medlem ville ha ”alla” att byta ut John Lemon mot en påse askorbinsyra, och man kan byta ut skolans alla livsmedel mot spik om man så önskar – men aldrig utan konsekvenser.

Det som händer är att det tar mycket längre tid att bli frisk
I det här fallet var det nog så att medlemmen tänkte; ”Aha! C-vitamin! Då tar jag askorbinsyra!”

Men citronen har så många fler funktioner, och för oss är den extremviktig eftersom den ger sig på vårt rubbade PH-värde.

Citronen har 22 fördelar.

22 Health Benefits of Lemons

Energitillgång och var inte rädd för en enorm aptit

aptitDet fett vi drar på oss hamnar oftast enbart runt magen, och folk kan tro att man är gravid. Det är verkligen en gravid ”look”.

Flera medlemmar i skolan har rapporterat att folk gratulerat dem till nya babyn…

Kroppen skapar fettceller runt gift, och när man blir av med gifterna smälter fettet bort.

Själv gick jag upp 30 kilo, och har gått ner 23, för det bara smälter bort när kroppen inte
behöver skydda sig längre.

Flera har också rapporterat att de börjar gå ner i  vikt, och det sker då mineraldepåerna fylls och gifter trängs ut.

Samtliga medlemmar i skolan har meddelat sina hjärnor:
– Jag har hört och fattat, nu avgiftar vi, och då svarar kroppen med att den nu vill ha bränsle.

aptit2Det finns en sak i vår kultur man ska se upp med, och det är vanan att lyssna på ”experter” för kroppen vet precis och säger den; ”JAG ÄR HUNGRIG NU!” så är det bara att mata den.

Om kroppen sänder ut huvudvärk t.ex. talar den om att du ska ta det piano med avgiftningen och dra ner på tempot så det är inget man behöver fråga mig om eller ställa frågor i forum; lyssna på kroppen!

Aptit är ett friskhetstecken som heter duga! Grattis, och välkomna ut ur dimman!

Ni får göra av med 12 skedar om dagen, och kan öka med en sked i veckan när aptiten satt in:

sked

Du blir regelrätt lurad

jobbaStresshormonerna är de som får oss att känna att vi kan och orkar. När adrenalin sprutar kan vi bestiga berg. När vi behöver lägga i en växel till  sprutar kortisol, och så orkar vi…

fangeMen har man stresshormonerna i olag, och det har vi, kan man inte låta dem styra utan man måste lyssna på sitt eget sunda förnuft. Saknar man ett sånt slutar man lätt som grönsak på långvården.

(I den svenska kulturen ingår att man får inte skrämmas. Det är väldigt fult. Men jag är inte där uppe, i förnekarnas land, utan befinner mig på Cypern, och här får man tala om hur det verkligen förhåller sig och det är dessutom mycket fult att ljuga eftersom det är en hederskultur här.

Dvs. ens heder är viktig varför man inte heller kan ljuga för då har man ingen heder kvar sen… Så, jag säger som det är; vi slutar lätt som grönsak på långvården.)

I Sverige uppmanar man oss att jobba, motionera och i Indien fick jag inte ens ha yoga med tummen.
– Du är för sjuk för det, sa läkarna enstämmigt.

Skolan handlar egentligen bara om en enda sak, och det är att vi försöker ”härma” min framgångsrika behandling, som jag fick i Asien, inget annat. Grundtanken är att om jag kunde bli 100% frisk och återställd kan alla bli det – med asiatiska metoder.

Samtala med stresshormonerna
– Ha, du, det där går inte jag på!
– Ja ja, det säger ni ja, som har omdöme som galna åsnor.