Handlingsprogram mot mögel i kroppen

Du kan numera mäta några av mykotoxinerna genom laboratorietester i England
Var också klar över att man har hittat mögel i 93% av ME-patienterna. Det ser alltså ut som om det finns klara kopplingar. Vi vet redan att det är en förgiftning i botten / och eller en apart infektion. Mögelförgiftning är en stor orsak till “utmattning”, se www.mögelförgiftad.com

Börja med att gå igenom den Internationella Symtomlistan för mögelförgiftning och om du känner igen dig är det rätt väg att gå UMS “Kurs 1 – Utmattad – Fri från hjärndimma” och samtidigt följa handlingsprogrammet som finns i boken “Mögelförgiftad”.

Den finns inte som online-version utan enbart som e-bok och som häftad bok, och du har access till UMS mögelgrupp på Facebook.

 

 

Till kursregistrering