Sök stipendier!

Stipendier för sjuka och funktionshindrade
Har du en sjukdom eller någon form av funktionshinder kan du söka pengar från någon av de fonder som instiftats för att hjälpa sjuka och funktionshindrade. Då kan du få bidrag till vård, rehabilitering, hjälpmedel, rekreation, resor m.m. Läs mer   Hur skriver man en bra ansökan

Fonder att söka för funktionshindrade och handikappade

 • Anérstiftelsen – Hjälp till organisationer som stödjer enskilda och behövande personer.
 • Arvsfonden – Stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som vill utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.
 • Berit Söderströms stiftelse – stipendier som kan sökas av personer med fysiska funktionshinder.
 • Doktor Felix Neuberghs stiftelse – Delar ut bidrag till bl.a. sjuka och handikapapde.
 • Föreningen FVO – Förening som delar ut bidrag till personer med låg inkomst, främst till ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer
 • image001Jerringfonden – Delar ut anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov
 • Jimmy Dahlstens Fond
 • Kungafonden – Ekonomiskt stöd till personer som drabbats av sjukdom eller skada vid tjänstgöring inom eller i samband med totalförsvaret, räddningstjänsten och verksamhet inom Polisen, Kustbevakningen samt Tullverket.
 • Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse – Delar ut bidrag till handikappade barn och ungdomar, företrädelsevis till dem med CP-skada. Delar även ut bidrag till föreningar och för forskning med samma inriktning.
 • Norrbacka-Eugeniastiftelsen – Anslag till enskilda personer med rörelsehinder, organisationer och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.
 • Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse – Bidrag till verksamheter som riktar sig till barn, ungdom eller äldre, handikappade eller sjuka.
 • Prins Carl Gustafs Stiftelse – Stiftelsen prioriterar verksamheter som riktar sig till funktionshindrade barn och ungdomar.
 • Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond – Ideella föreningar kan söka om anslag för pengar till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom.
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten – Bidrag till vissa studier för personer med funktionsnedsättning.
 • Stiftelsen Alexander Dickson’s Donations Fond – Bidrag till ekonomiskt behövande, t.ex. barn med funktionshinder eller personer med kostnader för sjukdom som inte samhället ersätter.
 • Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne – Bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning.
 • Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade – Fonden stödjer enskilda personer med synskada och forskning om synskador.
 • Nils Ohlssons Stiftelse – Stiftelsen ska främja utbildning av barn och ungdomar som är bosatta i Sverige och har allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador.
 • Stiftelsen Henning & Greta Anderssons minne – Ger bidrag till personer som drabbats av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet.
 • Stiftelsen Solstickan – Stöd till projekt och forskning men ej till enskilda personer.
 • Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond – Stiftelsen stödjer barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Anslag lämnas till enskilda personer, handikapporganisationer och för forskning.
 • Stiftelsen Sven-Olof Jansons livsverk
 • Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering – Bidrag till vissa verksamheter för rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade.
 • Stiftelsen Sävstaholm – Bidrag lämnas till enskilda barn och vuxna med utvecklingsstörning, till personalutveckling, forskning och mera.
 • Stiftelsen Tysta Skolan – Stödjer habiliterande och rehabiliterade verksamheter för döva och hörselskadade samt audiologisk forskning.
 • Ulrika Eklunds Stiftelse – Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes.
 • Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond – Lämnar bidrag till behövande privatpersoner (t.ex. sjuka, gamla och handikappade).
 • Åhlén-stiftelsen Stiftelsen stödjer vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade.
 • Änggårdsstiftelsen – Stiftelsen ska underlätta för fysiskt funktionshindrade människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Bidrag lämnas också till forskning. Källa
 • image004
Sprid kunskapen, och tipsa sjuka!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.