ACT förvånar mig 0 – noll

– det är ingen slump ACT blivit en av vår tids mest populära terapiformer. – Man brukar kalla det för tredje vågens KBT, säger psykologen Suzan Mobarke Hall. ACT – en förkortning för acceptance and commitment therapy – handlar lika mycket om förändring som att förlika sig med tillvaron. – I KBT...