7: Vad förgiftar oss och hur avgifta?

Vi ska nu fortsätta vår genomgång i ämnet “Vad förgiftar oss?” och hur får vi bort det. Samtidigt slår vi ner den inflammation vi numera vet att vi har.  Denna kurs omfattar sju kursavsnitt.

Till kursregistrering