Partnerkursen, ger dig ett bättre socialt liv!

kopparforgiftning_460x300Kursbeskrivning:
Anhöriga har det jobbigt runt en sjuk därför att den sjukes personlighet på många sätt förändras.

En smart tjej verkar nu ha IQ fiskmås, och en högpresterande partner kan plötsligt inte hålla reda på någonting.

Kursen ger dig som partnern stöd att handla på ett sätt som hjälper såväl dig själv och den sjuke i en ytterst besvärlig situation.

Eftersom partnern stöttar den sjuke är priset för denna kurs lika lågt som för de sjuka; 39:-

 

Till kursregistrering