Varför, och hur, startade Utmattningsskolan år 2016?

Hela skolans utbildning kommer jag att säkra bokvägen, eftersom vi vet att UMS-metoden fungerar, och jag räknar med att ha allt mellan bokpärmar år 2025. Vi har producerat en bok som innehåller före- och efterbilder, därför att det är enklare att visa en sån för en förvirrad sjuk, än att med ord...