Ögonöppnare! År 2022: Forskningen – det är en inflammation i hjärnan

Forskningen, Man tror uppenbarligen att sjukdomen är psykisk, social, arbetsrelaterad och jag vet att det var en psykiatriker som hittade på det.