Livsavgörande! Utmattningsskolan räddade mitt liv, med start dag 1

Utmattningsskolan räddade mitt liv. Började få ångest, bli utmattad efter ansträngning, ljudkänslig, trots sjukskrivningar av diagnosen "utmattningssyndrom".