Du är inte skyddad i FB:s grupper

Om man förtalar, och ljuger om någon samt dennes verksamhet, så är det ett brott men åklagarna tar aldrig i det utan man är hänvisad till privata stämningar. Det är en så kallad tandlös lag, som vi har rätt gott om, men den finns.

Alla svenska lagar gäller även på FB
Om man har en hemlig eller sluten grupp på FB betyder inte det att folk kan samlas där och begå brott och tro att de inte begår brott bara för att de har stängt dörren om sig.

Det kan jämföras med att man är på en privat fest, och nån mördas och alla närvarande hävdar att de inte behöver polisförhöras för att det var en sluten tillställning. Eller, för all del, att man förtalar eller vad som på festen – svensk lag gäller även på partyn, och i slutna sällskap liksom på FB.

Man kan inte erkänna brott i en grupp på FB och tro att informationen stannar
Fenomenet att man vill skydda brottslingar är vi världsberömda för.

Det skrivs spaltmil över precis hela världen om den saken och inte minst att vi skyddar krigsbrottslingar.

En administratör i en hälso-orienterad FB-grupp är upprörd över att jag fick veta att jag förtalades, och det ska vi reda ut.

Vederbörande vill polisanmäla
Och tror alltså att om man bara stänger in sig i en grupp gäller inte svensk lag. Det är helt absurt.

 

 

 

Admin hänvisar till “integritetslagen”, och tror förmodligen att den gäller FB, och vad jag vet existerar ingen sån.

PUL som reglerar databaser – FB är en databas – skulle möjligen kunna gälla?
Men det är intressant att en admin vill polisanmäla en som meddelar att brott begåtts – det är alltså busen – och inte den som begick brottet?

Det är just sånt som gör oss världsberömda idag och jag får ständigt frågor om Sverige.

Denne admin antyder också att jag far med osanning
Det ska inte finnas nån forskning, och det finns hur mycket som helst, och här är en redovisning om att det rör sig om en inflammation i hjärnan.

Det finns 7000 studier som visar att de livsmedel och kryddor vi använder slår ner denna inflammation.


Han antar också att vi håller på med “alternativmedicin”

Det gör inte skolan. Vi håller på med livsmedel – inga piller. Det finns en text i skolans inledning att ett multi-mineralvitamin är alltid okej liksom att D-vitamin är det vintertid i vårt mörka land.

Vidare säger admin att “ifrågasätta alternativ behandling är inte att förtala”, och det var inte ett ifrågasättande av en alternativmedicin, som vi inte ens har, utan rena påhitt och lögner som jag bemötte.

Förtal, myter, missuppfattningar kommer alltid att bemötas med fakta
Skolan innehåller idag 2070 individer ungefär, och sannolikheten att absolut ingen säger till mig om det ljugs om skolan är ju noll. Jag å min sida bemöter alltid osanningar offentligt, och låser inte in mig i en liten grupp, och meddelar folk / sjuka att de blir polisanmälda om de röjer brottslighet. 

Lagen om förtal:

Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Med “är ägnade” åsyftas att uppgifterna typiskt sett ska räcka för att få den utpekade missaktad. Det behöver inte visas att uppgifterna faktiskt har lett till missaktning.

Ej heller behöver det visas att anklagade hade uppsåt att uppgifterna ska leda till missaktning. Den som lämnat uppgiften ska inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifter i saken. En ytterligare förutsättning är emellertid att uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund för den.

I lagtexten uttrycks det som: “Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.” Här är distinktionen mellan orden och och eller i lagtexten viktig; det räcker inte med att uppgiften är sann eller skäligt grundad, utan det ska också anses försvarbart att lämna uppgiften. Spridning av sanna uppgifter som kan utsätta någon för andras missaktning kan alltså i vissa fall utgöra förtal.

Straffet för brott av normalgraden är böter. Om brottet är att anse som grovt ska det rubriceras som grovt förtal. Påföljden kan då bestämmas till böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömandet av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om uppgiften genom sitt innehåll eller den spridning den fått eller på annat sätt var ägnad att medföra allvarlig skada.[1]

Förtal får normalt inte åtalas av någon annan än den drabbade (målsäganden). Om brottet riktar sig mot någon som är under 18 år eller om målsäganden i annat fall anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt.[2] Allmänt åtal för förtal ska endast väckas i undantagsfall.

Förtal i massmedia

Förtal som begås genom tryckt skrift är tryckfrihetsbrott enligt tryckfrihetsförordningen.[3] Förtal ska vidare anses som yttrandefrihetsbrott enligt yttrandefrihetsgrundlagen, om gärningen begås i ett radioprogram eller en teknisk upptagning.[4] Vad som i yttrandefrihetsgrundlagen sägs om radioprogram gäller förutom program i ljudradio också program i television och innehållet i vissa andra överföringar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor.[5]

En omdiskuterad fråga är i vilken utsträckning det kan vara förtal att publicera namn och andra personuppgifter när det gäller misstänkta eller dömda brottslingar. Företrädare för mediahar i vissa fall, när kritik har riktats mot namnpubliceringar, hänvisat till att det varit försvarligt med hänsyn till omständigheterna att lämna uppgiften. I modern tid har svenska tidningar och andra medier varit återhållsamma med namnpubliceringar. Någon utvecklad rättspraxis finns inte i frågan. Wikipedias text

 

Sprid kunskapen, och tipsa sjuka!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.