Umeå har ordning på sig

val-2015-herman_lindqvist

Hej Lena,
Jag har fått ta del av ditt mail till Miljöchefen för Miljökontoret Umeå kommun. I mailet nämner du verksamheterna Volvo Lastvagnar och Flygplatsen i Umeå  i dina funderingar kring Beryllium.

Jag är ansvarig miljöinspektör för tillsynen över Volvo Lastvagnar och har kontaktat Volvo Lastvagnar för att få svar på om de använder beryllium i deras industriprocesser. Volvo Lastvagnar har ingen kännedom om att de använder beryllium i verksamhetens processer.

Den miljöinspektör som ansvarar för tillsynen för Flygplatsen i Umeå, Umeå Airport, har även kontaktat flyget och de har informerat att de inte har någon kännedom om att beryllium ska förekomma i några betydande mängder inom deras verksamhet.

Miljö-och hälsoskydd bedömer därmed att vi tyvärr inte kan hjälpa dig att utreda denna fråga ytterligare.  Men Miljö- och hälsoskydd vill  hänvisa dig  till  Arbets- och miljömedicin, vid Norrlands universitetssjukhus. De kan vara bättre lämpade att hjälpa dig att utreda aktuell fråga ytterligare.

Arbets- och miljömedicin utgör en del av Arbets- och beteendemedicinskt centrum. Arbets- och miljömedicins uppdrag är att förebygga, utreda och bedöma ohälsa relaterad till arbets- och omgivningsmiljö samt att bedriva forskning och undervisning. Vid arbets- och miljömedicin utreds patienter där det finns misstanke att ohälsan är relaterad till faktorer i arbetet eller omgivningsmiljön. Exempel på risker i arbete och miljö som kan leda till ohälsa är luft- eller vattenföroreningar i ett närområde, kemikalier, tung fysisk belastning i arbetet, vibrerande verktyg, brister i inomhusmiljö eller i psykosocial arbetsmiljö.

Med vänlig hälsning
Erika

 

 

Publicerat den 5 november

Vi har, fram till nu, två medlemmar som bor i Umeå med berylliumförgiftning, och det har jag meddelat miljökontoret i Umeå, och enligt förvaltningslagen ska de svara så snart som möjligt, och man brukar tala om tio dagar.

Eftersom många medlemmar, speciellt i början, tackade mig (!) för att jag alltid svarar på tilltal (!) har jag förstått att det råder en barnslig jag-svarar-inte-på-tilltal-kultur i riket. För att slippa ta ansvar?

Utomlands anses man vara helt obildad, och fläng i huvudet, arrogant och ohövlig om man inte gör det, och vi är kända för att vara ohyfsade. När uppstod det? Ingen aning.

förvaltningslagen (1986:223)  finns allmänna bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheter ska handlägga ärenden. Det främsta syftet med lagen är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de har med myndigheter att göra och att säkerställa myndigheternas service till allmänheten.

Enligt 4 § förvaltningslagen ska de lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör verksamhetsområdet. Skyldigheten att lämna upplysningar gäller både mot enskilda fysiska personer, enskilda juridiska personer och mot massmedia.

Så; är de ohyfsade, olagliga eller bara fega?
14708073_10153850040402301_5980858904194431214_oDe får en vecka till på sig, och sen får jag dra det till kommunfullmäktige, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och departementet samt till Bryssel därför att berylliumförgiftning är obotligt. Man kan stävja symtomen och då krävs det lite resurser. Är två medborgare förgiftade är sannolikheten mycket stor för att många fler är det.

Jag ska kontakta Volvo och Umeå flygplats också eftersom nån av dem eller båda är förmodligen förgiftningsroten men först ska jag invänta labbsvar ifrån två till som bor i Umeå.

Den ena hade aldrig haft råd att testa men skolans medlemmar samlade in pengar häromdagen och test är beställt.

Dessa två unga kvinnor, som fram till nu är drabbade, ska inte tigas ihjäl och Umeå kommun måste ta sitt ansvar och utreda hur de har kunnat få kroppen poppad med nåt så apart som en berylliumförgiftning så stapeln slår i taket.

De unga flickorna ska dessutom slippa få höra att de bara behöver motionera lite så blir allt bra. En av dem har redan stora andningsproblem vilket är ett av symtomen.

Kan vara trevligt för dem att slippa höra att “det är nog psykiskt det där” speciellt som förgiftade brukar känna sig just förgiftade.

What is beryllium disease?

Beryllium-induced lung disease can occur when beryllium dust or fumes are inhaled. There are two types of beryllium disease, acute and chronic:

  • Acute beryllium disease is very rare today. Current workplace safety regulations prevent the massive quantities of beryllium that cause acute beryllium disease from being released into the air.
  • Chronic beryllium disease (CBD, berylliosis) is associated with inhaling beryllium powder or fumes (although inhaling beryllium does not always lead to CBD). An exposed person usually gets sensitized to beryllium prior to progressing to CBD. Sensitization is similar to an allergy; when allergic or sensitized, the body reacts negatively to that particular substance. Beryllium sensitivity and CBD can develop soon after exposure or many (30-40) years later. Of those working around beryllium, about 10 percent get sensitized to it and about half of those progress to develop CBD. Läs mer
Sprid kunskapen, och tipsa sjuka!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.